Terapi

Grunden til min store interesse for psykoterapi er, at det i en sådan proces virkelig er muligt at skabe et rum for personlig indsigt, forandring og en øget evne til at kunne hjælpe sig selv. Vi bruger ofte en masse energi på at undgå at mærke vores følelser, impulser og egne behov. Desværre medfører dette en mangelfuld udnyttelse af vores ressourcer og en hindring for personlig vækst. Når vi holder afstand til vores følelser og tankerne tager over i form af bekymringstanker, selvkritik, eller håbløshedsfornemmelse, kan det skabe angst, stress, meningsløshed, depression og selvværdsproblemer såvel som usikkerhed i relationen til andre mennesker.
 
Hvis ikke vi forstår vores måde at fungere på, har vi vanskeligere ved at hjælpe os selv. Man kan sige, at ens handlemulighed er underlagt den måde, hvorpå krop og psyke pr. automatik fungerer på. Mit omdrejningspunkt i terapien vil derfor være at skabe vej for den forandring, du ønsker, såvel som at skabe vej for, at du opnår en følelsesmæssig forståelse, afklaring og accept af dig selv, så du bedre kan håndtere de udfordringer, du møder i dit liv. Jeg arbejder ud fra metoden Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Læs om metode her
 

Første samtale

Ved første samtale vil jeg anbefale, at der bookes dobbelttid, da der således er bedre mulighed for at opnå en dybere forståelse af problemet og de vanskeligheder, der er i spil. Ligeledes bruges den første samtale også til at vurdere, om min arbejdsmetode er noget for dig. Disse ting er vigtige for værdien og udfaldet af terapien. Der er mulighed for at forsætte med dobbelttid de efterfølgende tider. Et forløb strækker sig over alt fra 5-20 gange, alt afhængig af problemstilling.

Kontakt

Ryesgade 9, 2 th.
8000 Aarhus C
Telefon: 21 51 00 00