Supervision til psykologer

 

Supervision til psykologer og terapeuter:

Psykolog Majken Sonne tilbyder individuel samt gruppesupervision (2-4 pers.) til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad. Samt til terapeuter, som ønsker vedligeholdelse af egen terapeutiske mestring efter endt terapeutuddannelse. Supervisionen foregår indenfor den korttids dynamiske metode (ISTDP). Læs mere om metoden her.
 
Jeg anbefaler videosupervision (også kaldet live-supervision, hvilket i dag er et krav til opnåelse af specialistgrad), da dette er den mest virksomme metode til at kunne få fat i de processer, der udspilles i det terapeutiske rum, og som ikke kan gengives uden at se klienten, da det ofte er nonverbale udtryk, som viser, hvor 'klienten er', og derfor vil være guide for næste intervention.
 
Der lægges vægt på et venligt ikkedømmende rum til udforskning af det terapeutiske rum supervisand og dennes klient imellem. Det kan kræve meget overvindelse at vise sit arbejde i supervisionssammenhæng. Dette tages der hånd om i hhv. den individuelle supervision og gruppesupervision. Det er ikke målet at kigge efter fejl, men at øge mestring og have fokus på, hvad der kan stå i vejen for nærvær supervisand og klient imellem, samt hvilke teknikker, der eventuelt skal indarbejdes. Desuden kigger vi sammen på den intrapsykiske assessment af klienten ud fra den ISTDP terapeutiske metode.
Ring og hør nærmere om form, etik og regler ved videosupervision.

Supervision af andre faggrupper: Psykolog Majken Sonne tilbyder supervision til personale teams, som arbejder indenfor det pædagogiske og psykiatriske felt. Der tilbydes gruppe og individuel supervision. Supervisionen vil tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger med fokus på supervisandens egne færdigheder, udfordringer og eventuelle forhindringer som kan være i spil og dermed gøre det vanskeligt at arbejde med den enkelte patient/bruger/klient.

Supervisionen kan ved gruppe foregå på arbejdspladsen såvel som i Majken Sonnes klinik. Individuel supervision foregår i Majken Sonnes klinik.

Majken Sonne superviserer ud fra metoden intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Metoden tager udgangspunkt i de intrapsykiske problemstillinger i hhv. supervisand og klient. Supervisanden får dermed indblik i egne mønstre, hvilket er en stor hjælp i arbejdet med andre menneskers problemstillinger.

 

Kontakt

Ryesgade 9, 2 th.
8000 Aarhus C
Telefon: 21 51 00 00