Metode

Psykolog Majken Sonne tilbyder individuel terapi ud fra metoden Intensiv dynamisk korttids terapi (ISTDP).
 

Hvad er ISTDP?

ISTDP er en målrettet fokuseret terapimetode, der arbejder på at øge klientens egen evne til håndtering af sine problemstillinger, så den psykiske udvikling bliver mulig. I ISTDP arbejdes der fokuseret med følelser, kropsangst og forsvarsmønstre:
 
Følelser: Er centrale i os mennesker og kan beskrives som det psykiske immunsystem eller indre kompas. Hvis vi undlader at mærke vores følelser og bruge dem som guide i livet, går krop og psyke ofte i forsvarsposition, og der skabes ubalance indeni. Hvis vi mennesker skal have mulighed for psykisk at vokse, kræver det en indre opbakning og medfølelse til os selv.
 
Angst: Vi mennesker reagerer alle ens på fare. Det ligger i vores instinkt at kæmpe, flygte eller ’gå død’, hvis vi oplever en trussel. Uanset om angsten kommer pga. nogle ydre konkrete situationer eller pga. de følelser og tanker, der vækkes i situationen, er det vigtigt at konfrontere det, angsten handler om. Følelser og tanker er ikke farlige, men opleves ofte sådan. Måske fordi vi engang oplevede det farligt at vise følelsen, og vi dermed har nogle kropslige ubehagelige erfaringer samt har lavet nogle overbevisninger, som er uhensigtsmæssige. Det giver stor lettelse at kunne mindske det fysiske ubehag, som angsten ofte medfører og i stedet hjælpe sig selv i den givne situation.
 
Forsvarsmønstre: De forskellige forsvarsmønstre som måske engang var sunde reaktioner, kan i det nuværende liv medføre enorme begrænsninger og indre slåskampe ved f.eks. at skabe afstand til andre eller negligere sig selv.
Den indre kritiker kan hurtigt blive en vedholdende lidelsesfælde, som er nedbrydende for en sund udvikling. For hvem føler ikke ubehag og usikkerhed ved at blive nedvurderet eller ikke taget alvorligt? Det er derfor helt essentielt at få stoppet den indre kritikker, hvis en sådan er tilstede, og få skabt rum for medfølelse og opbakning til sig selv.
 
ISTDP er en videnskabelig underbygget metode, udviklet af Habib Davanloo.  Der er lavet en del forskning omkring effekten af Intensiv dynamisk korttidsterapi. Ønskes yderligere information om disse undersøgelser, se: www.istdp.ca
 

 

Kontakt

Ryesgade 9, 2 th.
8000 Aarhus C
Telefon: 21 51 00 00