Om

Psykolog Majken Sonne - tlf. 21 51 00 00

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialistgodkendt i klinisk psykologi/psykoterapi. Medlem af Dansk Psykolog Forening.
 

Privatlivspolitik:

Jeg har som autoriseret psykolog pligt til at opbevare journaler i min. 5 år. Jeg har dokumentationspligt og tavshedspligt, men har ligeledes pligt til at bryde sidstnævnte, hvis jeg vurderer, du er til fare for dig selv eller andre. Jeg skal i mit virke som psykolog underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel. Jeg står som dataansvarlig inde for, at persondata behandles i overensstemmelse med persondataforordningen. I forbindelse med afregning af terapeutisk behandling, videregives oplysninger til gældende forsikringsselskab, sygeforsikringen Danmarks afregningsportal eller SPROOM's afregningsportal, som alle har et lukket system, og med hvem jeg har databehandleraftaler med, som sikrer at oplysninger bliver behandlet fortroligt. 
 
Helbredsoplysninger bliver aldrig videregivet uden klientens viden, med undtagelse af kort formulering af klientens status ved anmodning om flere timer til forsikringsselskaber.
I den daglige praksis sletter jeg data efter brug og indhenter kun personnummer mm. når dette er påkrævet ift. bevillinger. 
 
Jeg får løbende supervision på mit terapeutiske arbejde, for fortsat at skærpe mine arbejdsmetoder og terapeutiske værktøj. 

Nuværende supervisor: 

Jon Frederickson: Stifter af instititute og ISTDP Training. Jon er underviser og supervisor og forfatter til bøgerne: “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999) og “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013).
 

Afsluttet efteruddannelse og tidligere supervisor:

Robert Neborsky, Clinical Professor in psyciatry. Er bl.a. forfatter til  Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy - A Roadmap to the Unconscious
By Josette ten Have-de Labije PsyD and Robert J Neborsky, MD.
 
3-årig efteruddannelse i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), ved Patricia Coughlin Della Selva, som er en anerkendt kliniker og forsker inde for sit felt. Patricia har udgivet flere centrale bøger omhandlende dynamisk korttidspterapi; “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006). ISTDP er en psykodynamisk tilgang og metode, der vægter klientens egen forståelse og mestring af sit følelsesliv, kropssymptomer og måde at agere på i relationen til andre mennesker. Metoden sigter mod at træne klientens indre og ydre følelseshåndtering. Målet er, at klienten frit kan rumme de følelser, der er og handle i overensstemmelse hermed frem for at gøre brug af forskellige forsvarsstrategier, som f.eks. at skabe afstand til sig selv og andre og overhøre egne grænser, hvilket kan blive en hindring for at gøre det, der føles rigtigt. 
 
1-årig efteruddannelse i kognitivterapi ved depression, angst og OCD., ved cand.psych. Lene Iversen, hvor fokus er en grundig indføring i symptombilledet såvel som i den psykoterapeutiske behandling ved disse lidelser. Vha. den kognitive metode sigtes der mod en forståelse af klientens aktuelle vanskeligheder, negative tankesæt, symptomreduktion samt indarbejdelse af nye handlemåder og gode vaner.
 

Artikler

 
[Skolen, medlemsblad for Århus Lærerforening 7/2008]
Udarbejdet af Majken Sonne og Helle Mortensen
 
 
[PSYKOLOG NYT, 4 /2005]
Udarbejdet af Majken Sonne og Dorthe Andersen
 
[Skolen, medlemsblad for Århus Lærerforening /2005]
Udarbejdet af Majken Sonne og Helle Mortensen
 

Samarbejdspartnere

DLF – Danmarks Lærerforening
ÅLF – Århus Lærerforening
Erhvervsakademi Aarhus
Skanderborg - Odder Center for Uddannelse
Mølholm Forsikring
Prescriba
Udbyder foredrag og kursusforløb i stresshåndtering til kommuner og private virksomheder
  

Speciale

Har i forbindelse med speciale udarbejdet et forskningsprojekt af vold blandt unge piger med undersøgelse af hhv. personlighedsstruktur, opvækst, subkultur og gruppedynamikker hos unge piger med voldelig adfærd.

Kontakt

Ryesgade 9, 2 th.
8000 Aarhus C
Telefon: 21 51 00 00