Om

Psykolog Majken Sonne - tlf. 21 51 00 00

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialistgodkendt i klinisk psykologi/psykoterapi. Medlem af Dansk Psykolog Forening, hvilket giver en sikring for, at jeg arbejder indenfor etiske rammer og har tavshedspligt.
 
Jeg får løbende supervision på mit terapeutiske arbejde, for fortsat at skærpe mine arbejdsmetoder og terapeutiske værktøj. 
 
Supervision v/ Jon Frederickson Stifter af instititute og ISTDP Training.
Supervision v/ Robert Neborsky, Clinical Professor in psyciatry. 
 

Afsluttet efteruddannelse

3-årig efteruddannelse i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), ved Patricia Coughlin Della Selva. ISTDP er en psykodynamisk tilgang og metode, der vægter klientens egen forståelse og mestring af sit følelsesliv, kropssymptomer og måde at agere på i relationen til andre mennesker. Metoden sigter mod at træne klientens indre og ydre følelseshåndtering. Målet er, at klienten frit kan rumme de følelser, der er og handle i overensstemmelse hermed frem for at gøre brug af forskellige forsvarsstrategier, som f.eks. at skabe afstand til sig selv og andre og overhøre egne grænser, hvilket kan blive en hindring for at gøre det, der føles rigtigt. Hvis vi undlader at lytte til os selv, ender det ofte med ubehag og frustration såvel som skyld og selvbebrejdelse.
 
1-årig efteruddannelse i kognitivterapi ved depression, angst og OCD., ved cand.psych. Lene Iversen, hvor fokus er en grundig indføring i symptombilledet såvel som i den psykoterapeutiske behandling ved disse lidelser. Vha. den kognitive metode sigtes der mod en forståelse af klientens aktuelle vanskeligheder, negative tankesæt, symptomreduktion samt indarbejdelse af nye handlemåder og gode vaner.
 

Artikler

 
[Skolen, medlemsblad for Århus Lærerforening 7/2008]
Udarbejdet af Majken Sonne og Helle Mortensen
 
 
[PSYKOLOG NYT, 4 /2005]
Udarbejdet af Majken Sonne og Dorthe Andersen
 
[Skolen, medlemsblad for Århus Lærerforening /2005]
Udarbejdet af Majken Sonne og Helle Mortensen
 

Samarbejdspartnere

DLF – Danmarks Lærerforening
ÅLF – Århus Lærerforening
Erhvervsakademi Aarhus
Skanderborg - Odder Center for Uddannelse
Mølholm Forsikring
Prescriba
Udbyder foredrag og kursusforløb i stresshåndtering til kommuner og private virksomheder
  

Speciale

Har i forbindelse med speciale udarbejdet et forskningsprojekt af vold blandt unge piger med undersøgelse af hhv. personlighedsstruktur, opvækst, subkultur og gruppedynamikker hos unge piger med voldelig adfærd.

Kontakt

Ryesgade 9, 2 th.
8000 Aarhus C
Telefon: 21 51 00 00