Jalousi kan være en sund alarmklokke

Interview i: Alt for Damerne. Nr: 1, 2010: Jalousi kan være en sund alarmklokke
 
Indimellem får vi alle følgeskab af jalousiens intense følelser. Jalousi kan være svær at håndtere, og i værste grad kan den ødelægge parforholdet. Men den kan også bruges konstruktivt.
 
Af Helle Kjærulf/Stickelbergs Bureau
Hun er smuk, og din kæreste er interesseret. Måske. Du tror i hvert fald, at du ser et glimt af interesse i hans ansigt. En film går i gang i dit hoved. Og jalousien kommer væltende helt uden kontrol. Du føler dig magtesløs og skamfuld over dine følelser.
Kærester og jalousi er ofte den meste eksplosive cocktail, selv om jalousi også kan dukke op i relation til venner eller på arbejdspladsen.
Hvis du overhovedet ikke mærker noget, når der er grund til jalousi, kan det altså sagtens være, fordi kærlighedsgnisten mangler.
Normalt er et kærlighedsforhold jo fyldt med følelser, og når noget er forbundet med følelser, er der noget at kæmpe for. Det giver grobund for at føle jalousi, forklarer psykolog Majken Sonne. Hun mener, at jalousi både kan være en selvdestruktiv adfærd og en sund alarmklokke, der kan få dig til at handle og gøre det, der er godt for dig selv.
- Jalousi kan opstå, når den anden part har betydning for en. En lille grad af jalousi er derfor okay. Det er ofte, når man føler sig truet i sin position, at jalousien bryder ud i lys lue. Man skal ud og kæmpe.
Jalousien kan vise sit til tider uskønne væsen med lidet værdsatte følelser som mistro, usikkerhed og afhængighed. Men det har altså ikke noget med graden af kærlighed at gøre. Du kan sagtens elske din kæreste højt uden at blive jaloux, hvis du føler dig genelsket. Du kan også være jaloux uden den store kærlighed, men så handler det snarere om krænkede ejerfornemmelser. Jalousien kan også materialisere sig i kølvandet på kærestens manglende evne til at formulere sine følelser tydeligt nok.
 

Angst for nærhed

I jalousien kan der ligge en stor angst for at miste og for at blive forladt, men også en angst for nærhed.
- Ved at være jaloux og skylde skylden på den anden hele tiden, undgår du nærhed. Du sørger hele tiden for ikke at blive konfronteret med din egen angst for at være nær, fordi du skubber ham væk med dine anklager og frustration. Den anden klassiske forklaring på den destruktive jalousi er angsten for at miste. Vreden bliver brugt til at slås, og under vreden er sorg og savn. Du vil sikkert forsøge at lægge bånd på din jalousi og de lidt grimme følelser, som er knyttet dertil, forklarer Majken Sonne.
Jalousi kan være meget opslidende for begge parter i et forhold. Den, der er jaloux, har ofte en masse negative og bebrejdende tanker om sig selv. Du føler måske, at du skal kæmpe for retten til at blive elsket.
Når jalousien får dig til at kontrollere ham ved at tjekke hans mails, sms’er, følge efter ham, tjekke og spørge ud, skal du passe på og begynde at tage din jalousi alvorligt.
- Selv om det ikke har noget på sig, skal han forsvare sig mod anklagerne, og så føler han afmagt og hjælpeløshed. Den, der er jaloux, føler også afmagt og opgivelse, men er samtidig ude at kæmpe og søge viden samt informationer, som passer til følelsen.
Jalousien får nemt form som en udadrettet vrede, der kan give voldsomme skænderier og anklager. Du risikerer at tage en martyrrolle: ”Andre er bedre end mig”, ”jeg er intet værd”, og det er meget nedbrydende for forholdet, siger Majken Sonne.
Selv om han står med åbne arme og siger til hende: ”Det er dig, jeg elsker og vil have”, kan han ikke få lov.
 

Blandet med skam

Jalousi er i det hele taget vanskeligt at tackle, fordi det føles skamfuldt. Det er også derfor, at du går meget stille med dørene, når du for eksempel tjekker hans lommer eller mobil.
- Jalousi er en tilstand, man ofte holder for sig selv. Man ser ikke så meget på sig selv, men fokuserer mest på det, kæresten gør eller ikke gør. Derfor er man som regel blind for sin egen jalousi. Man kan føle, at man har ret til at kontrollere, for man er overbevist om, at det er den anden, der fejler og gør noget forbudt. Man er ikke bevidst om, hvad det gør ved én selv at være så jaloux, og man undlader at mærke hvilke konsekvenser, det har for en at tænke og føle sådan.
Majken Sonne forklarer, at vores personlige grundlæggende opfattelse af os selv har betydning for, om vi bliver jaloux eller ej. Ligeså hænger det sammen med, hvordan vi tidligere har oplevet at blive set eller ikke set i betydningsfulde forhold.
- Hvis man har følt, at man altid har skullet kæmpe for mors eller fars kærlighed, at ens søskende kom lettere til tingene osv., kan man have en sårbarhed i forhold til jalousi. Hvis man så finder en partner, der kommer til at trykke på samme knapper, så man igen føler sig i konkurrence med andre, står man på samme sårbare måde, hvor man føler sig uelsket, eller ikke god nok, og så tager jalousien over.
 

Gode råd fra Majken Sonne:

Hvis jalousien er ubegrundet, så kig indad. Lad være med at sætte dig selv i et slags jalousifængsel, hvor dit mantra bliver: ”Han vil mig ikke – han forlader mig”. Vejen frem er at få fat i de følelser, der ligger bag jalousien. Det vil hjælpe dig at se på:
  • At jalousien er noget, du gør ved dig selv. Og det er det, som nedbryder dig.
  • At du forhindrer dig i at mærke tilfredshed, føle glæde og gøre det, der føles rigtigt for dig, når du er jalousi. 
Spørg dig selv om:
  • Hvad fortæller mine følelser mig?
  • Hvorfor piner jeg mig selv på den måde – hvad er konsekvensen for mig, hvis jeg bliver ved?
  • Hvad er det, jeg har brug for, og hvad forhindrer mig i at handle for at få det? - Det kunne for eksempel være at tale mere åbent med din partner, om hvad du længes efter i forholdet, eller hvad der gør dig vred. På den måde kan du bruge jalousien til at skabe klarhed og dialog mellem jer, og samtidig lærer du bedre at forstå dig selv. 
Hvis jalousien er begrundet, fordi din partner er utro eller flirter med andre, så spørg dig selv, om det er sådan et parforhold, du vil leve i. Forhold dig til, hvad det vil gøre ved dig, hvis du bliver ved med at lukke øjnene for det, eller hvis du ikke handler på denne sunde jalousi.
Det vil hjælpe dig at se på:
  • Hvad det gør ved dig at blive i dette forhold.
  • Hvordan du straffer dig selv ved ikke at handle på din jalousi.
  • At det er en sund følelse, du har, som er god at lytte til og handle på. En sund alarmklokke.
Kontakt til privatpraktiserende psykolog Majken Sonne i Århus, www.aarhuspsykologerne.dk / telefon 86123020 / 21510000
 
Andrea Vagn Jensen, skuespiller og instruktør, 44 år, har været i fast forhold i 14 år og gift i de tre, har to sønner, Harald på 12 år og Felix på 7 år:
Det er vigtigt at skelne mellem begrundet og ubegrundet jalousi. Begrundet jalousi vil jeg egentlig ikke kalde jalousi, men angsten for at miste et menneskes kærlighed. Det er vel egentligt en positiv ting, at man ikke bare tager tingene for givet.
I perioder kan der også være ubalance i et forhold, som forstærker angsten for at miste. Det har begge parter ansvar for at rette op på.
”Rigtig” jalousi udspringer af manglende selvværd, men nogle gange også trangen til at kontrollere et andet menneske. Den slags jalousi kan være meget destruktiv og ulykkeligt for et kærlighedsforhold og nærmest drive partneren ud i utroskab.
Jeg er faktisk ikke jaloux anlagt. Muligvis er det bare min stolthed, der tager over, men jeg er ret rationel på det punkt. Jeg formår ikke at tvinge et andet menneske til at elske mig eller være tro, hvis det ikke er det, han ønsker. Og hvis jeg skal gå og holde en mand i ”kort snor” for at beholde ham, så mister jeg hurtigt interessen. Det er heldigt for mig.
Men hvor meget jalousi, der er brug for, hænger også sammen med, hvilken type man har tendens til at falde for. Jeg tænder ikke så meget på mænd, der konstant søger bekræftelse hos det andet køn. Når det kommer til stykket, mister jeg faktisk lidt respekt for dem. Jeg tænder meget mere på loyalitet og substans. Det er… hvad skal man sige? … mandigt.
Jeg er muligvis en fej hund, men jeg kan simpelthen ikke handle på jalousi, så jeg trækker mig i stedet. Jeg har været udsat for jalousi fra nogle kærester. Det er rigtig hårdt at leve med. Det føltes ikke som kærlighed - snarere som en trang til at kontrollere mig.
Jo, jeg er nok blevet mindre jaloux med årene. Det sker i takt med, at man knyttes tættere sammen på flere måder, lærer hinanden at kende og får tillid. Og i kærlighedens navn kan man godt tillade hinanden den glæde, det kan være at flirte lidt. Det er livsbekræftende, og noget alle har brug for indimellem.
Hvis manglende jalousi tager sig ud som ligegyldighed, er det noget skidt. Man skal jo turde vise sin kærlighed og kæmpe for den. Men man kan ikke kæmpe alene. Den ”rigtige”, kontrollerende form for jalousi ser jeg ikke mange positive aspekter i, men det er, fordi jeg tror, det ikke har noget med kærlighed at gøre.
 
Camilla Bendix, skuespiller, 38 år, gift og har været sammen med kæresten i 18 år. De har to sønner, Louis på 5 år og Thomas på 6 måneder:
Jeg har prøvet at være rigtig, rigtig jaloux. Jeg er en løve, der kan baske ud med kløerne, dog kun på ham, jeg er sammen med.
Men jeg bliver ikke jaloux over, at min mand synes, at andre kvinder er smukke og lækre – hele dette liv må gå ud på at flirte med andre. Det er det bedste i livet, men der er forskel på at flirte og kaste sig i sengen med en anden.
Jeg tror ikke på et forbud. Det er ikke selve utroskaben, der er det farlige for forholdet. Det farlige er grunden til det. Alt det man ikke får talt om, før det sker.
Det er det, som hedder frihed under ansvar. At behandle andre som man selv vil behandles. Jeg kan jo se, hvad jeg selv laver. Så han må gerne gøre det samme som mig. Det er nemt at tage ansvaret for. Man kan jo vende sig om og sige tak for i aften, og så gå hjem til sin mand med hovedet fuld af bekræftelse og nyde, at man er til.
Hvis jeg bliver jaloux, kan det være en ukontrollabel følelse, som vi så må tale om, indtil jeg ikke længere har det sådan. Og jo, min mand kan også blive jaloux.
Jeg har aldrig kunnet holde ud at se på de der parforhold, hvor den ene står og flirter helt vildt, og den anden går helt i spåner.
Min mand må gøre, hvad han skal. Jeg vil bare ikke vide noget, og jeg mener IKKE vide noget, ingen skyld og skam, ingen kryben til korset osv. Jeg vil aldrig have at vide af andre, at han har givet mig grund til at være jaloux, eller fornemme noget. Det er det, det "koster". Jeg har en alt for flot fantasi, så det vil være den, jeg skal slås med. På den måde kan man vel sige, jeg er jaloux, men han må - som sagt -, gøre det, han skal, for jeg er også bare helt sikker på, at det ikke "hjælper" noget at sige, "det må du ikke" og så tro på, at det ikke sker.
Når jeg kan se min mand få blikket af en kvinde, som synes, han ser godt ud, bekræfter det mig i, at han er en skøn mand. Følelsen er jo god nok, han er min, men man kan bare aldrig forvente, at vi ejer hinanden. Vi er frie mennesker og kan gøre, som vi vil. Jalousi kan være med til at sætte diskussioner og ild i forholdet. Og jeg tror på, at det er godt at kunne skændes.
Hvis min mand om syv år er gået fra mig på grund af en lille lyshåret nipsting, vil jeg sikkert hade, at jeg har sagt dette.